Bir Yılda Kaç Tane Milli ve Dini Bayram Vardır?

Bir Yılda Kaç Tane Milli ve Dini Bayram Vardır?

Ülkemizin Kurtuluş Savaşı gibi büyük bir savaşı ciddi bir zaferle kazanmıştır. Bu savaşın
dönüm noktaları ülkemizde bayram ilan edilip kutlanmakta ve milli bayram adını taşımaktadır.
Aynı şekilde ülkemizde İslam dininin getirmiş olduğu bazı emirler sonucunda da bayram
yapılmaktadır. Bu bayramlara ise dini bayramlar demekteyiz. Dört tane milli iki tane dini olmak
üzere altı tane bayramı ülkemizde kutlamaktayız.

Milli ve Dini Bayramlarımız Nelerdir?

Milli bayramlarımız,

Cumhuriyet Bayramı
• Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
• Gençlik ve Spor Bayramı
• Zafer Bayramı

Dini bayramlarımız,

Ramazan Bayramı
• Kurban Bayramıdır.

Milli Bayramlarımız
Cumhuriyet Bayramı: Ülkemizin düşman işgalinden kurtulup kendine göre bir yönetime
kavuştuğu 29 Ekim 1923 tarihini bizler de kutlamaktayız. Cumhuriyet kurulana kadar birçok
savaş verilmiş, birçok asker şehit olmuş ve birçok yer harap olmuştur. Her savaş ülke ekonomisi
için bir zarardır. Tüm bunlar ülkemizin bağımsızlığı için göze alınmıştır.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Dünya üstünde çocuklara armağan edilen ilk ve tek
bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Atatürk çocukları çok sevdiğinden
bugünü çocuklara armağan etmiştir. Bu günde dünyanın dört bir yanından çocuklar gelerek
gösteriler yaparlar. Bağımsızlığın ne güzel bir şey olduğun savaşların çocuklar için ne kadar
yıkıcı olduğunu bu gün de görmüş oluruz.

Gençlik ve Spor Baramı: Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a çıktığı 19
Mayıs 1919 tarihini gençlere armağan etmiştir. Atatürk Samsun’a çıkmamış olsaydı belki de
Kurtuluş Savaşı’nın fitili ateşlenmemiş olacaktı. Atatürk’ü Samsun’a Sultan Vahdettin
göndermiş, eli kolu bağlanmış İstanbul hükümeti bu hamle ile yabancının mandasına izin
vermemiştir. Bize düşman milletlerin güdümünde dağıtılan ordu ve silahlara inat Atatürk
orduyu toplamış, silah vb. malzemeleri tekrardan elde edebilmiştir. Ve böylelikle kurtuluş
mücadelesi başlamıştır.

Zafer Bayramı: Anadolu topraklarının düşman askerlerinden 30 Ağustos 1922 tarihinde
temizlenmiştir. Bizler de 30 Ağustos tarihini Zafer Bayramı olarak kutlamaktayız. Düşman
askerleri 30 Ağustos 1922’den sonra ülke sınırlarına çıktılarsa da Atatürk bu tarihte büyük bir
zafer kazanarak düşmana kesin bir cevap vermiştir. Bu zaferden sonra düşman Anadolu’nun temiz topraklarına bir daha ayağını süremeyeceğini anlamış ve Türk askerinin gücünü bir kere
daha görmüştür.

Dini Bayramlarımız

Ramazan Bayramı: Ramazan ayında 29 veya 30 gün boyunca oruç tutan müslümanların ay
sonunda kutladıkları üç günlük bayramdır. Ramazan bayramı 29 30 gün sonunda hilal görülürse
kutlanmaya başlanır. Ancak bu 29. Gün sonunda hilal görünmemiş ve ihtilaf oluşmaya
başlamışsa oruç 30 güne tamamlanır öyle bayram yapılır. Eskiden binalar ve ışıklandırmalar bu
kadar yoğun olmadığından kişiler kendileri tayin edebiliyordu. Şimdi ise dünyanın çeşitli
yerlerindeki İslami federasyonlar hilali takip etmekte ve müslümanları bilgilendirmektedir.
Ülkelerin herhangibir yerinde görülen hilal bayramı başlatmak için yeterlidir. Ramazan
bayramında birçok hazırlık yapılır. Büyükler ziyaret edilir. Küsler barıştırılır.

Kurban Bayramı: Kurban bayramı Allah’ın emrine koşulsuz şartsız itaatin sonucu kutlanılan
bir bayramdır. Hz. İbrahim‘in (as) oğlu Hz. İsmail’in kurban edilmesini emreden Allah’ın bu
emrine boyun eğen Hz. İbrahim’e gökten koç indirilmiştir. Böylelikle hem oğlunu kurban
etmemiş hem itaatkar bir kul olduğunu bir kere daha ispatlamıştır. Bizler de bu olayı Kurban
bayramı olarak kutlamaktayız. Bu bayramın zengin ile fakir arasında köprü vazifesi gördüğü
bir gerçektir. Bir yıl boyunca et yiyemeyen insanlar Kurban bayramı ile et yiyebilmektedir.
Ayrıca paylaşma duygusunu da artırmış olmaktadır. Civarımızdaki insanlardan haberdar olmayı
yine Kurban bayramı vesilesiyle öğrenmekteyiz.

(Bu yazıyı puanlamak ister misiniz? Yıldıza tıklayarak bu yazıya puan verebilirsin.)

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Yorum Yap