Hangi Ay Kaçıncı Ay?

Hangi Ay Kaçıncı Ay?

 

Hali hazırda zaman kavramı içerisinde önemli olsa da aylar aslında insan yapısının ve ruh
halinin üzerinde de çokça önem taşımaktadır. Gerek mevsimlere göre insan yaşamının koşulları
ve işlevleri değişirken burçların özelliklerinin de etkisinin olduğu su götürmez bir gerçektir.
Ayrıca ay adları da farklı ve bilinmez bilgilerin saklandığı kelimeler olarak tanımlanabilir.

Hangi Ay Kaçıncı Ay? Ayların Sıralaması

Ocak ayı kaçıncı aydır?

Ocak ayı 1.(birinci) aydır.

Şubat ayı kaçıncı aydır?

Şubat ayı 2.(ikinci) aydır.

Mart ayı kaçıncı aydır?

Mart ayı 3.(üçüncü) aydır.

Nisan ayı kaçıncı aydır?

Nisan ayı 4.(dördüncü) aydır.

Mayıs ayı kaçıncı aydır?

Mayıs ayı 5.(bеşinci) aydır.

Haziran ayı kaçıncı aydır?

Haziran ayı 6.(altıncı) aydır.

Tеmmuz ayı kaçıncı aydır?

Tеmmuz ayı 7. (yеdinci) aydır.

Ağustos ayı kaçıncı aydır?

Ağustos ayı 8.(sеkizinci) aydır.

Eylül ayı kaçıncı aydır?

Eylül ayı 9.(dokuzuncu) aydır.

Ekim ayı kaçıncı aydır?

Ekim ayı 10.(onuncu) aydır.

Kasım ayı kaçıncı aydır?

Kasım ayı 11.(on birinci) aydır.

Aralık ayı kaçıncı aydır?

Aralık ayı 12.(on ikinci) aydır.

Ayların Sıralanışı Özet

1. Ocak

2. Şubat

3. Mart

4. Nisan

5.Mayıs

6. Haziran

7. Temmuz

8. Ağustos

9. Eylül

10. Ekim

11. Kasım

12. Aralık

İngilizce Ay İsimleri

Ocak= January

Şubat= Feburary

Mart= March

Mayıs= May

Haziran= June

Temmuz= July

Ağustos= August

Eylül= September

Ekim= October

Aralık= December

 

12 ay içinde birincisi kabul edilen ve kış ayları başlangıcı olan ocak, Türkçe kökenli olup
evlerde yakılan yer anlamı taşır. Hali hazırda kış ayının başlangıcını temsil etmesinden ötürü
birinci ayın bu şekilde isimlendirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Şubat ayı ise Süryanice
kökenli olurken ikinci aydır. Latince kökene sahip olan Mart ise mitolojik özellikli bir isim
olarak karşımıza çıkar. Mars kökenden gelip Maritus olarak ifade edilir. Türkçede ise Mart
olarak bilinir. Hali hazırda İlkbahar ayları arasında başı çekmektedir.

Yaz ve Bahar Ayları İsimleri

Nisan ve Haziran ayları da Süryanice kökenli olurken Latince Maria’nın ayı olarak bilinen
Mayıs, ilkbaharın son ayıdır. Tanrıça olarak kabul edilen Maria’nın ayı olmasından ötürü Mayıs
olarak ifade edilir. Temmuz ise köken açısından hem Süryanice hem de Arapça olarak kabul
edilebilmektedir. Latince kökenli olan Ağustos ise Roma Dönemi’nden gelen bir ay ismidir.
Yaz mevsimi içerisinde olup Roma İmparatoru Augustus isminden dolayı konulmuştur. Eylül
Süryanice kökenli bir isim olurken Ekim ise Türkçe olan nadir aylardandır. Toprağın ekileceği
ay olarak da değerlendirilir. Kasım ise Arapça bölen anlamına gelir. Aralık iki zaman dilimi
arası olarak açıklanırken Ekim ve Ocak gibi yine Türkçe kökenlidir.

Mevsimlere Göre Aylar

Dört mevsim var olurken 12 ay eşit şekilde mevsimlere pay edilmektedir. Kuzey Yarım Küre’de
başlangıç ayları kışı temsil ederken Güney Yarım Küre’de ise durum tam tersidir. Yılın son ayı
olan Aralık ile başlayan Ocak ve şubat ayları kış mevsimindedir. Çok daha soğuk geçen bu
aylarda mevsimsel etkiler görülür. Sonrasında ise İlkbahar mevsimi gelirken ilkbahar ayları
Mart, Nisan ve Mayıs olarak sıralanır. Aynı zamanda yaz habercisi de olan bu aylarda
mevsimsel bir değişim gözlemlenir. Haziran, Temmuz, Ağustos Kuzey Yarım Küre için yaz
ayları olarak tanımlanır. Yaz tatili ve sıcak havalarla özdeşleşme durumu olur. Eylül ile
başlayan Ekim ve Kasım ayları ise Sonbahar mevsimini içerir.

Burçlara Göre Aylar

Son yıllarda çok daha popüler hale gelen burçlar aylara göre belirlenirken farklı durumların
ortaya çıkmasında da etkili olduğuna inanılır. 21 Mart ile 19 Nisan arası Koç Burcu, 20 Nisan
ile 20 Mayıs arasında doğanlar ise Boğa burcundadır. 21 Mayıs-21 Haziran ikizler burcu
olurken insanların özelliklerinin ve isteklerinin burçlara göre şekillendiği de ifade edilir.
Bundan ötürü hangi ay kaçıncı ay sorusu önem kazanır. 22 Haziran ile 22 Temmuz arasında
yengeç burcu var olurken 23 Temmuz-22 Ağustos ise aslan burcunu temsil eder. 23 Ağustos
ile başlayan başak burcunun son günü 22 eylüldür. Sonbahar ayları içerisinde bulunan bir başka
burç terazi olurken 23 Eylül ile 22 Ekim arasında doğanları belirtir. Akrep burcu 23 Ekim ve
21 Kasım arasındadır. 22 Kasım ile 21 Aralık ise Yay burcudur. 22 Aralık ile ilk ay olan 19
Ocak tarihleri oğlak burcunu kapsar, 20 Ocak ve 18 şubat arasında kova burcu yer alır. Balık
burcu ise 19 Şubat ile 20 Mart arasında doğanları içerir.

Ayların Etkisi

Günümüzde ayların etkisi çok daha etkili olan burçlardan dolayı hangi aylarda doğulduğu önemini kazandırır.
Kişinin sahip oldukları, olacakları, yaptıkları ya da ilerleyen yıllarda yapacakları astrolojik
açıdan aylarla açıklanabilmektedir.

Ayların Geçmişi

Çeşitli isimlendirmeler ve özellikler verilen aylar hali hazırda farklı inanışlarda da önemli
yerlere sahiptir. Bundan dolayı ayların mitolojik geçmişleri olduğunu söylemek de yanlış
olmayacaktır. Roma, Çin ya da Hint medeniyetlerinde büyük bir güç olan ay isimleri, bilimsel
çalışmalarla da matematiksel bir açıdan değerlendirmeler yapılmasını kaçınılmaz hale getirir.

Bir önceki yazımız olan Hangi Bölgede Kaç Tane İl Var? Başlıklı konumuzu okumanızı öneririz.

(Bu yazıyı puanlamak ister misiniz? Yıldıza tıklayarak bu yazıya puan verebilirsin.)

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Yorum Yap