İslam’da Kaç Mezhep Vardır?

İslam’da Kaç Mezhep Vardır?

 

Mezhep “izlenilen yol, benimsenen görüş “ anlamına gelir. Dini olarak ise bir âlimin, kapalı
ayet ya da kesin olmayan hadisleri, İslami gerçeği ile ters düşmeyecek şekilde, yorumlaması ve
konuyu aydınlatmasıdır. Farklı görüş ayrılıklarını ayetler ve hadisler ışığında yorumlayan
âlimlerin yollarına mezhep denmiştir. Çoğu dinde birçok mezhep vardır. İslam dininde ise iki
ana, dört hak mezhep bulunmaktadır. Mezhepler insanlar için ayet ve sünnetler ışığında
kafalarındaki sorulara cevap aradığı yollardır. Her mezhep kendi delilleri ile islamiyet de ki
genel sorulara, yorum farkı ile yaklaşır. Bu cevaplar kesinlikle kur-an ve hadisler ile ters
düşemez. Aksi halde hiçbir mezhep İslam ile örtüşmez.

İbadetler, ameller, miras, evlenme,
boşanma gibi birçok mesele mezhep kurucuları âlimlerin fetvaları ve yazılı metinleri ile
aydınlatılır. Mezhep adları ve kurucularına bakalım.

Fikhi Ve Iktidadi Mezhepler

Iktidadi mezhepler ehlî sünnet ve ehli bidat olarak ikiye ayrılır. Ehl-i sünnet HZ. Muhammedin
sünnetlerine tam bir şekilde uyarak onun yolunda gitmektir. Ehl-i bidat ise peygamberin
yolundan çıkar ayet ve hadisleri kendi yorumlar. Dinimizde dört hak mezhep vardır.

Hanefi Mezhebi

Hanefi mezhebi imam-ı azam olarak bilinen Ebu Hanife tarafından kurulmuştur. Sünni fıkıh
mezhebidir. İlk olarak ırak da oluşmuş daha sonra batıya doğru yayılmıştır. Abbasiler
döneminde oldukça yaygın olan hanefî mezhebi, sonrasında gerilemiş ancak Osmanlı
döneminde yeniden canlanarak günümüze kadar gelmiştir. Hanefi mezhebi her sorunun
cevabını önce kur-an da arar. Anlayamadığı takdirde hadislere yönelir. Peygamber efendimizin
sünnetlerine göre cevaplar aranır. Günümüzde ki en yaygın mezhepler;

  • Türkiye
  • Afganistan
  • Suriye
  • Balkanlar
  • Türkmenistan
  • Bangladeş
  • Ürdün
  • Pakistan
  • Mısır

Bu ülkelerde bulunan müslümanların çoğu
Hanefi mezhebi yolunda yaşamaktadır. İmamı Azam en büyük imam manasına gelir. Asıl adı
Numan olan hazret Küfe de doğmuş, Bağdat da vefat etmiştir.

Maliki Mezhebi

İmam Malik Bin Enes tarafından kurulmuştur. İmam Malik hayatını Medine’de geçirmiş ve
İslam ilminin bu kutsal topraklarda olduğuna inanmıştır. İlk olarak Hicaz halkı benimsemiş,
zamanla hacca gelenler tarafından da benimsenip yayılmıştır. Tamamen Peygamber efendimiz
HZ. Muhammedin (SAV) doğrultusunda fetvalar vererek onun yolundan gitmiştir. Mâlik Bin
Enes Medine de doğmuş yine orada vefat etmiştir.

Şafiî Mezhebi

Şafiî mezhebinin kurucusu İmam-ı Şafi hazretleridir. Bu mezhep Mısır da doğmuştur. Daha
sonra Irak, Suriye, Yemen ve Horasan’a yayılmıştır. Günümüzde Suriye, Irak ve Mısır
Müslümanlarının birçoğu bu mezhebe mensuptur. İmam Şafi’nin kendi şer-i delilleri
doğrultusunda çıkardığı hükümler bu mezhebin yapısını oluşturur. Bu yolda gidenlere de Şafii
denir. İmam Şafi hazretlerinin asıl adı, Ebu Abdullah Muhammet bin İdris Şafi’dir. Gazze’de
doğmuş Kahire’de vefat etmiştir. Malezya, Endonezya, Yemen ve Doğu Afrika’da oldukça
yaygın yaşanır. Türkiye’de daha çok Kürtler bu mezhebe mensuptur. Ülkemiz de Hanefî
mezhebinden sonra en çok yaygın olan mezheptir.

Hanbeli Mezhebi

Ahmet Bin Hanbel Hasretleri tarafından kurulmuştur. Bu mezhebin de ilk yolu diğer mezhepler
gibi kuran ve hadislerdir. Cevap bulamadığı ya da ikileme düştüğü sorunlarda kendi şer-i
delilleri ile hüküm vermiştir. Günümüzde Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da bu Hanbeli
Mezhebi ne mensup müslümanlar mevcuttur. Ahmet Bin Hambeli Bağdat da doğmuş yine
orada vefat etmiştir. İmam Şafii’nin öğrencisidir. Genç yaşlarda hadis toplamaya başlamıştır. El -Müsned adında bir hadis kitabı vardır. Bu
kitapta ise otuz bin hadis bulunmaktadır.

 

Bir önceki yazımız olan Kaç Dişimiz Var? Başlıklı konumuzu okumanızı öneririz.

(Bu yazıyı puanlamak ister misiniz? Yıldıza tıklayarak bu yazıya puan verebilirsin.)

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Yorum Yap