Kaç Peygamber Vardır?

Kaç Peygamber Vardır?

Peygamber, resul ve nebi kavramlarını açıklığa kavuştuğu zaman peygamber sayısı doğru bir
şekilde öğrenilecektir.
Nebi: Kendinden önceki Resul’ün dinini tebliğ eden kişiye nebi denir. Kutsal kitap
indirilmemiştir.
Resul: Yeni bir din ve kutsal kitap sahibi olan kişi ise resuldur.
Peygamber: Nebiliği ve resulluğu içinde barındıran çatı bir kavramdır. Bu yüzden her resul
nebiyken her nebi resul olmamaktadır. Peygamber ise hem nebi hem resuldur. Peyagamber hem
kutsal bir kitaba sahiptir ayrıca dinini tebliğ etmektedir. Tebliğ açısından resul ile nebi arasında
fark yoktur. O noktada biri birinden üstün olmamaktadır.

Her Peygamber Aynı Zamanda Resuldür

Bu noktada kafa karışıklığını önlemek adına Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun örnek verilebilir.
Hz. Musa resuldü. Yani hem bir kutsal kitaba sahipti (Tevrat) hem de getirdiği dini tebliğ
ediyordu. Ardından Allah’a kardeşi Harun’u kendisine destek olması adına yardımcısı olması
için dua etti. Burada Hz. Harun nebi vasfıyla Hz.Musa’nın yardımcısı olmuş oldu. Hz. Harun
kardeşi Hz. Musa’nın getirdiği dini her yerde tebliğ etti. Bir resulün gelmesine en büyük delil
öncesinde bir nebinin geliyor olmasıdır. Yani toplumda bir nebi varsa ardından bir resul
muhakkak gelecek demektir. Günümüzde herhnagi bir nebinin zuhur etmeyeceğini Hz.
Muhammed(sav) açıklamıştır. Hz. Muhammed (sav) ‘Resullerin ilki Adem sonuncusu
Muhammeddir.’ diyerek kendinden sonra peygamber gelmeyeceğini belirtmiştir. Madem başka
bir resul gelmeyecek o zaman önden başka bir nebi gelmeyecektir. Kuranı Kerim’de de bu
durum birçok yerde izah edilmiştir.

Kuranı Kerim’de Her Peygamberin Adı Geçmemiştir

Allah (C.C) 124 bin peygamber göndermiştir. Biz bunu doğruluğu kesin olan hadis kaynaklarından
öğrenmekteyiz. Özellikle Hindistan taraflarına çok sayıda peygamber gönderildiği rivayet
edilmektedir. Bu 124 bin peygamberin sadece 25 tanesi Kuranı Kerim’de geçmektedir. Bunun
sebebi bazı peygamberlere hiç iman eden olmadığı gibi bazısına çok çok az kişi iman etmiştir.
Bu yüzden Kuranı Kerim’de isimleri zikredilmemektedir. Ayrıca Kuranı Kerim’de adı geçen
peygamberlerin kıssaları ümmetler için ciddi ibretlerle doludur. Burada maksat insanları
kurtuluşa çağırmaktır. Kutsal kitapların bütününde kişilerin akıllarını kullanmaları yönünde
tavsiyeler verilmektedir. Kutsal kitaplardaki bu kıssalar doğru yorumlandığı zaman diğer
ümmetlerin helak olması gibi bir sonla karşılaşmaya gerek kalmamaktadır. Gerekli dersler
alınıp kulluk vazifesi ifa etmek yeterli olacaktır.
Ayrıca Kuranı Kerim’de ismi olan her kişi peygamber değildir.

• Hz. Üzeyr

• Hz. Lokman

• Hz. Zülkarneyn peygamberliği ihtilaflı olan zatlardandır. Ayrıca Hz. Hızır, Hz. Asiye
ve Hz. Zeyd ise peygamber değildir. Resul, nebi gibi kavramları daha iyi anlamak için
Kuranı Kerim gibi kutsal kitaplar çok dikkatli okunmalıdır. Ayetler bir bütün olarak
okunduğunda içerikteki anlam bütünlüğünden, hitaplardan peygamber, resul veya nebi
olduğu çok net şekilde anlaşılmaktadır.

Bununla beraber Ulul Azam denilen peygamberler de vardır. Bu peygamberler,

• Hz. Nuh
• Hz. Musa
• Hz. İbrahim
• Hz.İsa
• Hz. Muhammeddir.

Bu peygamberlere Ulul Azam denmesindeki sebep diğer
peygamberlerden farklı özellikler taşımalarıdır. Yani üzerlerine almış oldukları tebliğ
vazifesini olağanüstü şartlarda ve şekilerde yerine getirmişlerdir.

Allah’ın Merhameti Kullarının Üzerindedir

Neden bu kadar çok peygamber gönderildiği de yine Kuran’ı Kerim’de belirtilmektedir.
Allah’ın kullarına merhamet sahibi olduğu Kuranı Kerim’in pekçok yerinde geçmektedir. Öyle
ki Allah evladı ateşe atılacak annenin çocuğuna duyduğu merhametten kat kat fazlasına sahip
oluğu rivayet edilmektedir. Yine bu merhametin göstergesi olarak Allah peygamber
göndermediği topluma azap vermeyeceğini belirtiyor. Bu da demek oluyor ki Allah o kadar çok
peygamberi kullarına azap vermemek için göndermiştir. Ve her topluma göndermiştir.
Yoğunlukta gönderdiği yerler olsa bile her toplum mutlaka bir peygamberle uyarılmıştır.

 

Bir önceki yazımız olan Vücudumuzda Kaç Çakra Vardır? Özellikleri Nelerdir? Başlıklı konumuzu okumanızı öneririz.

(Bu yazıyı puanlamak ister misiniz? Yıldıza tıklayarak bu yazıya puan verebilirsin.)

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Yorum Yap