Kaç Tane Osmanlı Padişahı Vardır?

Kaç Tane Osmanlı Padişahı Vardır?

6 asır boyunca ayakta kalan ve üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devleti’nin başarısı hiç şüphesiz
Osmanlı padişahlarından kaynaklanmaktadır. Tahta çıkma şekilleri dönem dönem değişiklik
göstersede her padişah kendi döneminde Osmanlı Devleti için en iyisini yapmıştır. 36 tane
padişah gören Osmanlı Devleti en geniş sınırına 1683 yılında ulaşmıştır. Son padişah ise Sultan
Vahdettin olmuştur. Yükselme dönemi de dahil olmak üzere padişahların en önemli icraatleri
aşağıdaki gibidir:

Osman Gazi: Osmanlı Devleti’nin kurucusudur. Bizans bozguna uğratılarak Osmanlı
Devleti’nin ayak sesleri güçlendirilmiştir. Daima batı yönünde hedefler alınmış Anadolu’da
bulunan beylikler ile uğraşılmamıştır. Bursa fethedilmiştir.

Orhan Gazi: Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı olmuştur. Ayasofya bu dönem camiiye
çevrilmiştir. Türklerin sıklıkla kullandıkları yabancı ülkelerden kız alıp evlenme Orhan Gazi
döneminde de yaşanmıştır.

Murat Hüdavendigar: Pençik Kanunu ile Yeniçeri Ocağı’nın temelleri atıldı. Murat
Hüdavendigar döneminde başkent Edirne’ye taşınmıştır. Bu dönemde de özellikle batıya doğru
seferler düzenlenmiştir.

Yıldırım Beyazid: İstanbul’u ısrarcı bir şekilde kuşatan ancak fethi gerçekleştiremeyen
padişah olarak bilinir. Bu dönemde Anadolu içlerine de seferler düzenlenmiştir. Abbasi
halifesine mektup göndererek kendisini sultan kabul etmesini istemiştir. Niğbolu Seferi’nden
zaferle dönünce kendisine Sultan’i İklim’i Rum ünvanı verilmiştir.

İkinci Murad: Fatih Sultan Mehmed’in babasıdır. Anadolu içine seferler devam etmiştir.
Padişahlığı oğlu Fatih Sultan Mehmed’e küçük yaşına rağmen bırakınca Mehmed Han’ın tarihi
çağrısına muhatap olmuş padişahtır.

1.Mehmed: Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılır. Fetret Devri yaşayan Osmanlı Devleti
işgalci Timurlenk tarafından diğer Anadolu Beyliklerine dağıtılmaya başlanmasıyla 1. Mehmed
harete geçmiştir. Büyük oranda merkezi kuvveti güçlendiren 1. Mehmed aynı zamanda ilk
toplumsal içerikli isyanı da bastırmıştır.

2. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed): İstanbul’u fethederek Bizans’a son vermiştir.
Ayasofya’yı camii statüsüne tekrar getirmiştir. Batı’ya çok sayıda sefer düzenlemiştir.
Kazaskerlik makamı Anadolu ve Rumeli olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İstanbul’un fethiyle bir
çağ kapanmış ve bir çağ açılmıştır. Başkent hemen İstanbul’a taşınmıştır. Sanatsal ve bilimsel
gelişmeler hız kazanmıştır. Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemi bu dönemdir.

2. Beyazid: Yumuşak huylu bir padişahtır. Manevi yönü yöneticilik vasfının da önünde olan
bir isimdir. Ancak fetihler aksamamıştır. 2. Beyazid döneminde büyük bir İstanbul depremi
yaşanmış İstanbul baştan inşaa edilmiştir. Yeniçerilerin baskısı ve Yavuz Selim’in baskını ile
tahttan çekilmiştir.

Yavuz Sultan Selim: 8 yıla birçok gelişmeyi sığdıran padişahtır. Halifelik ünvanını Osmanlı
Devleti’ne taşımış, Hz. Peygamber’in kutsal emanetlerini İstanbul’a getirtmiştir. Memlük
Devleti’ni ortadan kaldırarak Şii mezhebine darbe vurmuştur. Anadolu’da ilk Celali İsyanı’yla
karşı karşıya kalmıştır. Bastırılmıştır. Geçilemez denen Sina Çölü bir sefer dolayısıyla
geçilmiştir. İlk defa Yavuz Sultan Selim Han döneminde Osmanlı Hazinesi tam dolmuştur.
Sultan Selim, Kim benden sonra bu hazineyi tam doldurursa onun mührü ile hazine mühürlensin
aksi takdirde benim mührümle mühürlensin diye vasiyet vermiştir. Ve Osmanlı’nın yıkılışına
kadar hazine Selim Han’ın mührü ile mühürlenmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman: Anadolu’da yaşanan birçok isyan başarıyla bastırılmıştır. Kanuni
döneminde göze çarpan en önemli durum deniz seferlerindeki başarıdır. Tarihte adını
duyduğumuz Piri Reis, Ali Reis,Turgut Reis gibi kaptanlar denizlerde fırtınalar estirmiş,
düşmanların korkulu rüyası olmuşlardır. Avrupa bu dönemde Kanuni Sultan Süleyman’dan çok
yardım talep etmiştir. Avrupalı prensleri kurtarmış diplomasi de belirleyici taraf olmuştur.
Tarihin en kısa savaşı 2 saat ile Mohaç Meydan Savaşı Kanuni döneminde gerçekleştirilmiştir.
Savaş denmesine rağmen tek bir ağaca dahi zarar verilmemiştir çünkü asıl savaşılacal olan taraf
Kanuni’nin karşısına çıkamamıştır. İstanbul’da kahve içilmeye başlanması bu döneme denk
gelir.

(Bu yazıyı puanlamak ister misiniz? Yıldıza tıklayarak bu yazıya puan verebilirsin.)

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Yorum Yap